ТЗШ №16 ім.В.Левицького
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
 
Середа, 21.11.2018, 04:54
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Школа сприяння здоров"ю [31]
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 122
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Школа сприяння здоров"ю » Школа сприяння здоров"ю

Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
I. Стан здоров’я учнівського, вчительського колективів та технічних працівників школи.
Життя та здоров’я людини (згідно з Конституцією України) є найвищими соціальними цінностями. Держава і школа повинні забезпечити реалізацію цих цінностей, виховуючи здорове, активне, творче покоління як майбутні продуктивні сили країни, які мають добре розвинутий інтелектуальний і духовний потенціал.
На сучасному етапі наша школа, як і інші навчальні заклади в Україні, зіткнулася з рядом проблем, які виникли внаслідок впливу на дітей певних негативних зовнішніх і внутрішніх чинників. Серед них можна виділити наступні:
1. У школу поступають діти із патологічними вадами у здоров’ї (порушення зору, опорно-рухової системи, проблеми з шлунково-кишковим трактом, вираженими вадами нервової системи).
2. Негативний вплив зовнішнього середовища (епідемічна ситуація), забруднення довкілля, «провокаційна» реклама (алкоголь, тютюн, сумнівні видовища).
3. Знецінення ролі позитивного сімейного виховання, збільшення кількості неблагополучних сімей і зростання кількості підлітків, яких «виховує» вулиця.
4. Падіння моральних устоїв, значне соціальне розшарування населення, погіршення криміногенної ситуації, комерціалізація статевих стосунків, ранній початок статевого життя, які, маючи прояви у нинішньому суспільстві загалом, «віддзеркалюються» у сучасній школі.
5. Недостатній позитивний вплив школи, сім’ї і громадськості на особистість дитини з метою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
II. Методологічні заходи, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя школярів.
Методичною основою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, у дітей у нашій школі є гуманістичний підхід, який логічно випливає із навчально-методичної проблеми школи «Гуманізація навчально-виховного процесу».
Робота над даною проблемою передбачає вплив на особистість через:
 навчання (набуття знань, умінь і навичок);
 виховання (підняття самооцінки, формування життєвих і соціальних навичок);
 роботу з батьками (ефективна співпраця);
 дружню співпрацю вчителя і учнів (добрі стосунки, позитивний мікроклімат);
 співпрацю з громадськістю (взаємодопомога).
Методологічним ядром Концепції є практично-системний підхід щодо формування мотивації на здоровий спосіб життя.
У його основу закладено розвиток соціально зрілої, гармонійної особистості, здорової фізично і духовно. «Продукт» нашої діяльності (учень) повинен бути:
 фізично здоровим (здорове тіло, хороші фізичні дані);
 соціально здоровим (уміння спілкуватися у колективі);
 духовно здоровим (культивування вищих духовних цінностей);
 психічно здоровим (підвищення самооцінки, самоствердження );
 емоційно здоровим (уміння контролювати емоції);
 інтелектуально здоровим (розвиток творчих здібностей учнів).
Формуючи таку особистість педагогічний колектив у своїй діяльності застосовує такі джерела і засоби впливу:
 нові освітні технології (модель структури здоров’язберігаючого уроку (елементи), колективний спосіб навчання, розвиваюче навчання, побудоване на індивідуалізації навчання, гендерно-педагогічні технології, які застосовуються при навчанні хлопчиків і дівчаток, тренінгові заняття);
 контроль і профілактика здоров’я учнів (медичний нагляд, паспортизація стану здоров’я, створення спецгруп);
 виховні заходи (пізнавальні, спортивно-змагальні, превентивного напряму);
 робота з батьками (вироблення позитивної мотивації на здоровий спосіб життя);
 спонсорська підтримка, робота у спільних проектах;
 матеріальна база (створення спецкабінетів, кімната психологічного розвантаження).
Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя вважаємо такі:
 на рівні фізичного розвитку: фізична досконалість, критичне ставлення до власного здоров’я, підвищення імунітету, виконання вимог особистої гігієни, раціональне харчування;
 на рівні психологічного здоров’я: адекватна самооцінка, відсутність шкідливих звичок, наявність позитивних емоцій, відповідність розумової діяльності календарному вікові дитини;
 на рівні соціального здоров’я: доброзичливе ставлення до рідних, друзів, однокласників, старших і молодших; сформована громадянська позиція; позитивна комунікативність;
 на рівні духовного здоров’я: наявність позитивного ідеалу, пріоритетність загальнолюдських цінностей.

III. Суб'єкти спільної діяльності щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів.
Суб'єктами спільної діяльності педагогічного колективу ТЗОШ І-ІІІ ступенів №16 ім. В.Левицького щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя є:
 Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти;
 Відділ охорони здоров’я Тернопільської міської ради;
 Громадські організації: благодійні фонди "Родина”, "Дар життя”, "Західно-український центр”, ”Здоров’я України”, центр планування сім’ї, центр соціальних служб для сім’ї та молоді;
 Військові частини м. Тернополя ;
 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка;
 Центр дитячої творчості міста Тернополя;
 Засоби масової інформації: "ТV-4”, ТТБ, «20 хвилин»;
 Видавництва: "Мандрівець”, ”Підручники і посібники”, "Ранок”.
VI. Мета, стратегії та завдання Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів
Метою шкільної концепції є розвиток фізичного, духовного здоров’я, психологічної комфортності, стабільності та соціального благополуччя дитини через пріоритетність здорового способу життя, відновлення здоров'я, його збереження та зміцнення, утвердження свідомого громадянського ставлення до власного здоров’я; виховання особистості , що шляхом досягнення позитивних змін у поглядах і поведінці підтримує і зберігає власне здоров’я.
Стратегічні завдання концепції:
 програма – мінімум: формування позитивної мотивації на здоровий, безпечний спосіб життя, збереження та зміцнення здоров’я;
 програма – максимум: створення здорової, свідомої, творчої, небайдужої особистості, яку хвилюють проблеми ближніх і суспільства.
Стратегічні напрямки:
• пріоритетність здорового способу життя;
• гуманізація навчального-виховного процесу;
• демократизація стосунків учасників навчально-виховного процесу;
• участь у проекті «Школа сприяння здоров’ю»;
• проведення просвітницької та волонтерської роботи щодо ЗСЖ;
• розвиток родинно-сімейних традицій щодо ведення ЗСЖ;
• формування культури здоров’я педагогів;
Концепція передбачає виконання таких завдань:
• створення шкільної системи формування позитивної мотивації за ЗСЖ;
• пропаганда ЗСЖ через навчальні предмети;
• впровадження сучасних методів діагностики, моніторингу і корекції стану здоров’я учнів і вчителів;
• застосування особистісно зорієнтованих методик у виробленні позитивної мотивації на ЗСЖ;
• формування у школярів негативного ставлення до шкідливих звичок;
• підготовка педагогічних кадрів, здатних формувати у молодого покоління ЗСЖ.
V. Основні принципи побудови системи формування позитивної мотивації на ЗСЖ у дітей.
Принципами побудови системи формування позитивної мотивації на ЗСЖ у дітей є:
- принцип гуманності, що визнає цінності людини як особистості, її право на саморозвиток і самооздоровлення;
- принцип цілеспрямованості, який налаштовує учня на досягнення поставленої мети;
- принцип позитивної моделі, який дає дитині можливість наслідування і самостійного створення моделі всебічно здорової особистості;
- принцип "Сам собі лікар”, який підкреслює важливість власної відповідальності за своє здоров’я;
- принцип дії закону "Що людина посіє, те й пожне” (причина і наслідок);
- принцип перспективного бачення ,що визначає випереджувальний характер самоаналізу дій.
VI. Зміст,форми і методи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у школярів.
У ході навчально-виховного процесу необхідно озброїти учнів необхідним мінімумом знань із фізіології, психології, соціології, які забезпечать свідоме ставлення дитини до власного здоров’я.
Виходячи з цього, необхідно формувати такі складові знань:
- у фізичному плані: організм людини як біологічна система; фізіологічна діяльність організму; органи та системи життєзабезпечення, їхні функції та взаємодія; гігієна тіла; генетичне здоров’я; репродуктивне здоров’я; статеве виховання; охорона здоров’я; культура харчування;фізична гармонія тіла; профілактика венеричних хвороб і СНІДу;
- у психологічному плані: індивід, особистість, індивідуальність; мозок і психіка; емоції, свідомість, самосвідомість; оцінка, самооцінка; корекція, самокорекція; психічні процеси, стани і властивості; мотивація поведінки, девіантна поведінка; унеможливлення появи шкідливих звичок, психологічна самодопомога;
- у соціальному плані: наслідки людського втручання у природнє середовище і вплив їх на здоров’я особистості; соціальні співтовариства; принципи родинних зв’язків; соціальні потреби та запити; мотивація соціальної поведінки; соціальна адаптація і запобігання асоціальній поведінці; права і обов’язки у ставленні до власного здоров’я; запобігання інфекційним, венеричним хворобам і СНІДу.
У роботі з учнями застосовувати індивідуальні групові форми формування позитивної мотивації на ЗСЖ.
Домінуючими методами у формуванні ЗСЖ вважати методи інформування, переконання, наочності, позитивного прикладу; традиційні та нетрадиційні .
Традиційні методи (роз’яснення, переконання) допомагають учням у засвоєнні знань про норми моралі, формують систему моральних уявлень і понять.
Нетрадиційні методи (педагогічної психотерапії) зумовлюють становлення людини як емоційної, морально стійкої особистості.
VII. Управління та функції навчально-виховної діяльності щодо формування позитивної мотивації на ЗСЖ у школярів.
Управління здійснюється на основі нормативно-правової бази.
Організація процесу формування позитивної мотивації на ЗСЖ здійснюється на загальних принципах виховання, навчання за допомогою конкретних навчальних програм з урахуванням інноваційних виховних технологій при системному підході до формування власного переконання щодо введення здорового способу життя.
VIII. Система методичної допомоги вчителям,що впливають на формування позитивної мотивації на ЗСЖ у школярів
Основним завданням підготовки педагогів школи для здійснення процесу формування позитивної мотивації на ЗСЖ є забезпечення навчання, консультування та надання методичною допомоги вчителям школи.
У закладі проводити цикл методичних семінарів-тренінгів «Сім секретів творчого вчителя», ("Закон збереження знань”, ”Закон потреби”, ”Закон учня”, ”Закон навчання(учень-учитель)”, ”Закон очікування”, «Шкільні інновації навчання та виховання (метод проектів, метод навчання через співпрацю)», педагогічні читання «Як зробити «помаранчеву» школу», «Педагогічні аксіоми (із досвіду роботи Сахнівської школи)», «Павлинська школа. Яка вона?», семінар для директорів шкіл міста «Дослідницькі підходи до управління навчальним закладом. Методика управління. Метод проектів», психолого-педагогічні семінари «Школа людських стосунків: гуманізація психологічного клімату в педагогічному колективі, проблеми стосунків «вчитель-учень» на уроках і в позаурочний час, розвиток емпатій педагога як засіб гуманізації мікроклімату в колективі», «Я - концепція вчителя в умовах гуманізації навчально-виховного процесу», «Полюби ближнього, як самого себе» (самооцінка сприйняття вчителя як складової гуманізації стосунків «вчитель-учень»), «Асертивна поведінка - шлях до спільного успіху», науково-практичну конференцію «Особистісно-зорієтована освіта як особливий вид діяльності, спрямований на гуманізацію навчально-виховного процесу, «Інтеграція елементів різних інноваційних технологій як основа підвищення інтересу учнів до навчання». Розробити сучасну циклічну модель виховання та навчання, готувати матеріали для проведення занять та практичного засвоєння нових тренінгових методик .
Створити банк даних світових та національних досягнень у навчанні здорового способу життя .
Відпрацювати оперативну корекцію змісту навчання, способів активізації пізнавальної діяльності учнів та роботи вчителя.
ІХ. Умови та шляхи реалізації Концепції формування позитивної мотивації на ЗСЖ. Науково-методичне забезпечення .
1. Опрацювання нормативно-правового забезпечення реалізації Концепції: Закони України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, відповідні накази Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України.
2. Опрацювання освітніх матеріалів, що стосуються профілактики ВІЛ –інфікування: сексуальної поведінки, репродуктивного здоров’я, вживання наркотиків.
3. Регулярне проведення моніторингу стану здоров’я учнів, педагогічних та технічних працівників школи.
4. Підготовка та видання методичних посібників, інформаційно-рекомендаційних матеріалів до проведення уроків і виховних заходів щодо застосування інноваційних здоров’язберігаючих технологій, моделей уроків.
5. Створення серед батьківської громадськості мікрорайону атмосфери зацікавленості у розвитку школи як закладу сприяння здоров’ю.
6. Активне використання наукового потенціалу ТНПУ ім.В.Гнатюка, ТОКІППО, новітніх сучасних теоретичних розробок то здобутків учителів-новаторів.
7. Приймати участь у культурно-мистецьких та спортивних акціях, спрямованих на пропаганду ЗСЖ.
8. Висвітлювати питання ЗСЖ через шкільну газету «Шкільне життя» та засоби масової інформації.
Категорія: Школа сприяння здоров"ю | Додав: Smile (09.11.2010)
Переглядів: 3710 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz